Звіт директора школи про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю 2017-2018 н.р.

| Листопад 5, 2018

Звіт директора школи про свою діяльність

перед педагогічним колективом та громадськістю

2017-2018 н.р.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України  № 55 від 28.01.2005 року “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, № 178 від 23 лютого 2005 року «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні проводиться звіт директора школи про діяльність закладу.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Нижньосироватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Бориса Грінченка Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області в своїй роботі керується відповідними нормативно-правовими документами. Це Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Постанова Кабінету Міністрів від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Постанова Кабінету Міністрів від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказами та листами МОН України, Департаменту освіти і науки , відділу освіти Сумської райдержадміністрації.

Педагогічний колектив школи працює в напрямку розвитку учнівської особистості у різних сферах діяльності: навчальній, виховній, морально-естетичній, громадській. Школа повинна дати кожній дитині ключ до успіху, допомогти особистості виявити та реалізувати закладені природою здібності з найбільшою користю для себе і суспільства. Під час навчально-виховного процесу в учнів виробляються загальні вміння навчальної діяльності: вміння мислити самостійно, організовувати , виконувати і контролювати свою роботу, визначати мету діяльності, планувати роботу, працювати з джерелами інформації, стійкі мотиви до навчання.

Навчальна діяльність відбувалась за робочими навчальними планами, складеними згідно листа МОН України від 07.06.2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів. »

Робочі навчальні плани були складені :

Для 1-4класів – за Типовими навчальними планами початкової школи , затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 № 572, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460

Для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступені, затвердженими наказом МОН молодьспорут України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

Для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня , затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657.

Школа дотримується принципу неперервності освіти, в якому кожний наступний етап виступає як логічне продовження попереднього.

Мета початкової освіти (1-4 класи) спрямована на навчання читанню, основам арифметики та формування загально навчальних умінь і навичок. До 1 класу вступають діти, яким на 1 вересня виповнилося 6 років. У початковій школі у цьому навчальному році навчалось 112 учнів.

Базова середня освіта (5-9 класи) – це основна школа, істотним аспектом якої має бути завершеність . Вона є фундаментом загальноосвітньої підготовки школярів, формує в них готовність до вибору і реалізації форм подальшого вибору профілю навчання. У основній школі протягом рок навчалось 122 учнів.

Повна середня освіта (10-11 клас) має на меті забезпечити реалізацію учнями власного освітнього шляху. Це останні етап в здобутті загальної освіти, на якому завершується формування цілісної картини світу , оволодіння способами пізнавальної та комунікативної діяльності, вмінням аналізувати та шукати інформацію. У старші школі у 2017-2018 навчальному році здобували освіту 27 учнів.

У 2017-2018 навчальному році у школі укомплектовано  14 класів з середньою наповнюваністю 19 учень. У них навчалось 263 учні. Учні 1 класу навчаються на базі дитячого садка «Золотий ключик

У 2017-2018 навчальному році 11 клас закінчили 12 учнів, у старшу школу переведено 22 учні 9 класу. Протягом навчального року до навчального закладу прибули  7 учнів, вибули 5. Основною причиною вибуття є зміна місця проживання батьків. На сьогоднішній день за кількістю поданих заяв на 2018-2019 навчальний рік укомплектовано 1 перший клас (29 дітей).

Навчання відбувається за семестровою системою. І семестр з 01.09.2017 по 28.12.2017, ІІ семестр – з 14.01.2018 по 26.05.2018. Канікули проводились в терміни: осінні з 30.10.2017 до 05.11.2017 р., зимові з 17.12.2017 до 08.01.2018 року (в зв’язку з ремонтними роботами), весняні з 26.03.2018 до 01.04.2018р.

Навчальний рік закінчився державною підсумковою атестацією у 4, 9, 11 класах. 4-ті  класи складали ДПА у формі підсумкових контрольних робіт з української мови, математики, 9-й клас складав ДПА у письмовій формі з української мови, математики, географії, 11 клас складав ДПА з української мови, математики, історії України, фізики, географії у формі ЗНО. За результатами ДПА з української мови на високому рівні написали 6 учнів(27%), на достатньому рівні 9 учнів (41%), на середньому 7 учнів (31 %). За результатами ДПА з математики на високому рівні написали 2 учнів (9 %), на достатньому рівні написали 7 учнів(32 %), на середньому 13 учнів (59 %). За результатами ДПА з географії  на високому рівні написали 5 учнів(28%), на достатньому 6 учнів(27 %), на середньому 8 учнів(36%), на початковому – 2 учні ( 9%). Учениця 9 класу Самохвал Єлизавета  підтвердила свої знання, склавши ДПА на 10 та 11 балів.

Вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту учням 9 класу відбулося 11.06,  вручення атестатів про повну загальну середню освіту випускникам 11 класу – 26.06 під час урочистих зборів.

Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами. Тут працюють як досвідчені педагоги , так і молоді спеціалісти. Всього їх 27.

Учителів вищої категорії – 11

Першої категорії – 9

Другої категорії – 3

Спеціалістів – 3

Звання «старший вчитель» мають 4 учителі, є вчитель-методист.

За результатами атестації вчителів у березні 2017 року вищу категорію отримали  2 учителя (один з них позачергово ) І категорію отримали 3 учителя (двоє – позачергово), один підтвердив І категорію. Один отримав ІІ категорію. Середнє навантаження становить 18 годин на тиждень.

У школі працювали методоб`єднання вчителів початкових класів (керівник Коротенко Г.М., ), суспільно-гуманітарного циклу (керівник Степаненко Т.М.), фізико-математичного циклу (керівник Кобзар С.В.), природничого циклу (керівник Ралко В.В.), класних керівників (керівник Токар Н.М.). Також вела свою роботу методична рада (голова Кобзар С.В.), на якій розглядались нагальні питання методичної, навчальної та виховної роботи. Завданням методичної ради є  надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам на методичних нарадах, семінарах, оперативках, на шкільних методичних об’єднаннях та в індивідуальному порядку; координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів; організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій (відкриті уроки, самопідготовки, виховні заходи, творчі звіти).

Згідно річного плану проводились засідання педагогічної ради, наради при директору. На засіданнях педагогічної ради обговорювались питання: про підсумки навчально-виховної роботи , про розподіл навантаження вчителів школи, про організований початок навчального року, про зарахування учнів до першого класу, про організацію роботи з охорони праці та техніки безпеки, організацію харчування у шкільній їдальні, про результативність та підготовку до ДПА та ЗНО,  вплив оцінюючої діяльності вчителя на психологічний клімат класу, рівень навчальних досягнень, стан викладання та якість знань з учнів з англійської мови, , фізики, основ здоров`я, з математики у початкових класах, про другий етап у роботі школи над науково-методичною проблемою, про впровадження нового Державного стандарту у 9 та 1 класі, про оновлені навчальні програми, про результативність учнівських олімпіад. Вчителі підвищували свій професійний рівень за допомогою самоосвіти  та на курсах підвищення кваліфікації у СОІППО. Курси підвищення кваліфікації у СОІППО у 2017-2018 н.р. пройшли 10 учителів (Чуяшенко Т.М, Панченко Б.О., Токар Н.М., Ткачова З.І., Карпенко О.А., Гончаренко Ю., М., Гиренко Н.С., Новак Л.М., Шабло Л.Л., Бєлікова О.І.).  Також учителі нашої школи проходили онлайн –курси на різних інтернет-платформах  PROMETHEUS , ED-ERA. (Ткачова З.І., Новак Л.М., Косенко С.Г., Чуяшенко Т.М.)

Асистент вчителя Бєлікова О.І. брала участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі», учителі Кобзар С.В., Карпенко О.А., Панченко Б.О. були учасниками ІІ науково-методичної сесії фізико-математичного фестивалю «Питання фізико-математичної освіти»  у рамках Концепції «Нова українська школа», соціальний педагог Чуяшенко Тетяна взяла участь  у ХІ міському Психологічному марафоні «Психолог і я». Учителі розміщують свої публікації на методичному порталі. Це Косенко С.Г., Гиренко Н.С., Чуяшенко Т.М..

Учитель української мови та літератури Косенко С.Г.  брала участь у Всеукраїнському конкурсі Вчитель року – 2018 та стала переможцем  І туру у номінації «Українська мова».

Також вчителі  вищої категорії розробляють  власні веб-сайти аба блоги.

Учителі працювали за календарно-тематичними плануваннями, розробленими відповідно до навчальних програм. У ІІ семестрі по всіх предметах обов’язковим було повторення навчального матеріалу. Велика увага приділялась підготовці до ЗНО та ДПА.

За результатами моніторингу навчальних досягнень за 2016-2017навчальний рік отримані такі результати.

Клас

 

Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень Кількість учнів Якість знань
2-а 9 52 5 30 3 18 17 47
2-б 7 41 7 41 3 18 17 59
3-а 6 33 7 39 5 28 19 63
3-б 1 6 9 56 5 32 1 6 16 38
4 1 4 12 44 10 37 4 15 27 52
5 5 36 6 43 3 21 14 64
6-а 4 22 9 50 5 28 18 78
6-б 3 16 8 42 4 21 4 21 19 42
7 3 13 12 55 5 23 2 9 22 32
8 1 4 14 54 10 38 1 4 26 42
9 1 4 11 50 9 42 1 4 22 45
10 1 7 7 47 5 33 2 13 15 46
11 2 17 9 75 1 8 12 8
всього 13 5 113 43 83 32 34 13 262 45

 

Згідно відомостей здачі ДПА у формі ЗНО маємо такі результати.

 

 

 

 

 

 

Прізвище

 

Українська мова Математика Історія України Біологія Геграфія фізика
 

 

 

 

 

дпа річна дпа річна дпа річна дпа річна дпа річна дпа річна
1 Дверницька Аліна 3           5          
2 Демиденко Дмитро 4                      
3 Єрмоленко Валерія 5           5          
4 Кіяшко Вєроніка 7   5       7          
5 Коломієць Євгенія 3           4          
6 Кулініч Дарія 6           4          
7 Суспіцин Артем 5   4       5          
8 Темуразов Тімур 3           5          
9 Терещенко Артем 4   3                  
10 Товстуха Владислав 3   2                  
11 Чорнобривченко Микита 3           3          
12 Шкут Аліна 9           8          

З таблиці видно, що розбіжність між річними оцінками та оцінками ДПА з деяких

предметів  є дуже великою..

 

У школі забезпечуються сприятливі умови для роботи з обдарованими дітьми. За підсумками навчального року маємо такі результати

 

Призвіще, ім`я Предмет Клас Місце Вчитель
1. Мельник Максим Інформаційні технології 8 ІІ Карпенко О.А.
2. Калініченко Артем Інформаційні технології 8 ІІ Карпенко О.А.
3. Костюк Катерина Українська мова 7 ІІІ Валевська В.В.
Математика   ІV Токар Л.О.
4. Калюсенко Єлизавета Англійська мова 10 І Степаненко Т.М.
5. Хоменко Богдана Англійська мова 9 ІІ Косенко С.Г.
6. Семенюк Софія Історія 8 ІІІ Гончар І.В.
7. Сенченко Сергій правознавство 10 ІІ Гончар І.В.
8. Кравченко Дарія географія 8 ІІ Ралко В.В.

 

Також учениця 9 класу Хоменко Богдана стала лауреатом (грамота КЗСОР обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю) обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «У світі краєзнавчих відкриттів з роботою «Марія Загірня» та обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Герої сучасності серед нас»», з роботою «Патріотичний дух у кожному з нас».

Учні школи, як і завжди брали участь у різноманітних Всеукраїнських та Міжнародних , обласних та районних конкурсах та змаганнях:

 • Міжнародна математична гра “Кенгуру” (16 учасників, відмінний результат-3, добрий -8)
 • Міжнародний фізичний конкурс «Бебрас» ( учасників – 40 , переможців -37)
 • Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.(5 переможців)
 • Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека» (  14 учасників , переможців –  6 .)
 • Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс “Колосок – осінній” (23 учасника , 6 – І місце, 10 –ІІ місце)
 • Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс “Колосок – весняний” (37 учасника , 7 – І місце, 25 –ІІ місце)
 • Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус – природознавство для дорослих» ( 6 учасників , І місце – 2, ІІ місце – 1)
 • Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс “Санфлауер” (43 учасника , 13 переможців)
 • Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» (8 учасників, дипломи ІІ ступеня – 1учні, дипломи ІІ ступеня – 2, дипломи ІІІ ступеня – 3 учні).
 • Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (58 учасників, , диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 5 учнів, диплом ІІІ ступеня – 2; диплом переможця початкової школи  – 8).
 • Районні змагання зі спортивного орієнтування
 • Районні змагання з волейболу, футболу, баскетболу
 • Районні змагання з легкоатлетичного кросу.
 • Участь у туристичному зборі-привалі

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи у школі є напрямок національно – патріотичного виховання. Робота  спрямована на формування в молоді позитивної мотивації до виконання патріотичного обов’язку – захисту України. З метою забезпечення високої ефективності та якості національно – патріотичної роботи, посилення її впливу на молодь у школі проведено такі заходи:

– екскурсії до шкільного музею;

– виховні заходи, присвячені Дню захисника Вітчизни, Дню гідності та свободи, Дню Соборності, Дню пам’яті та примирення за участю сільської громадськості та учасників АТО, Дню пам’яті  Небесної сотні;

– урочисте святкування Дня Перемоги біля меморіального комплексу загиблим воїнам;

– випуск газет та плакатів національно–патріотичної спрямованості;

– перегляд та обговорення кінофільмів на військову тематику;

– екскурсії місцями бойової слави;

– екскурсії містами та селами України з метою ознайомлення з історичною та культурною спадщиною країни;

– прибирання біля меморіального пам’ятника загиблим солдатам.

13 жовтня 2017 року відбулася лінійка, присвячена Дню Українського козацтва, Дню створення УПА та Дню захисника України.

До Дня захисника України колектив учнів та вчителі школи організували благодійний ярморок. Подібний захід проводиться вже третій рік поспіль і демонструє щедрість сироватчан, їхню кулінарну майстерність та неабияку згуртованість. Підтримати шкільну ініціативу навідалися й працівники сільради та лікарні. Кошти від ярмарку традиційно пішли на благородну справу – на потреби бійців, які захищають українські землі на сході.

У жовтні місяці були проведені  інформаційні заходи до Європейського дня протидії торгівлі людьми, спрямовані на усвідомлення учнями знань про те, що найвищою цінністю будь-якої держави, у тому числі й України, є людина, її життя і здоров′я, честь і гідність, недоторканність та безпека, а також з питань безпечної міграції та ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми:

Патріотичне виховання охоплює і інші  завдання, серед яких є і виховання в дитині  любові і  почуття причетності до своєї сім’ї,  школи, вулиці, села і формування бережливого ставлення до природи рідного краю.

У школі проходять трудові екологічні десанти з покращання та благоустрою прилеглої до школи території, проведені акції «За чисте довкілля», «Посади дерево і збережи його», «Алея випускника – 2018», місячник «Сумська весна – 2018».

Кожним класоводом та класним керівником раз на рік згідно з річним планом виховної роботи проводяться відкриті виховні заходи, на які запрошуються адміністрація школи, працівники школи та батьки:

 • Святкування Дня туризму (5 кл., Ралко В.В.);
 • Захід до Дня Захисника України (ЗДВР Гиренко Н.С.)
 • спортивне свято «Козацькі забави» (учитель фізкультури Гвоздецький О.С.)
 • Свято осені (2-А кл. – Самофал В.М.; 5 кл. – Ралко В.В., 10 кл. – Валевська В.В.);
 • Свято до Дня вчителя «Осіння мелодія» та до Дня жінок (педагог-організатор Шоломій А.В.);
 • Новорічні пригоди (11 кл. – Карпенко О.А., педагог-організатор Шоломій А.В., 4кл. – Новак Л.М.).
 • Вечір відпочинку до Дня Святого Валентина «Кохання берегти умійте» (9 кл. – Гончар І.В.);
 • «Свято «Єдиний скарб у тебе  – рідна мова»» (3-Б кл. – Біда Л.П.);
 • Грінченківські читання (учитель української мови та літератури Косенко С.Г.);
 • Свято до Дня щастя (7 кл. – Токар Н.М.);
 • Математичний КВК (6-А кл. – Токар Л.О.);
 • «Подорож до Країни Ввічливості» (вихователь ГПД Фесенко Н.В.);
 • «Шевченківські читання» (педагог-організатор Шоломій А.В., учитель укр.мови та літератури Шоломій Ю.В., вчитель музики Реп’янська В.А.);
 • Свято для мам «Усе в світі починається з мами» (2-А кл., Коротенко Г.М.);
 • Конкурс «Міс Господарочка» (6-Б кл. – Чуяшенко Т.М.);
 • Інтерактивне заняття «Щоб здоров’я гарне мати – треба нам про нього дбати» (6-Б кл., Чуяшенко Т.М.);
 • Родинне свято «З родини йде життя дитини» (8 кл. – Степаненко Т.М.), свято «Тепло родинного затишку» ( 3-А кл. – Ткачова З.І.).

Учні та учнівські колективи, що брали участь у підготовці та проведенні виховних заходів, за результатами підведення підсумків нагороджувалися  грамотами та подяками на загальношкільних лінійках.

Усі заходи проведені на достатньому рівні, що свідчить про те, що класні керівники та вчителі-предметники до організації та проведення заходів підійшли  серйозно та творчо, проводили велику роботу по підготовці учнів до  виховних заходів та виховних годин. Усі ці заходи сприяють розвитку індивідуальних здібностей та особливостей учнів, розвитку їх талантів.

З метою забезпечення вільного, творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей, оволодіння додатковими знаннями, вміннями та навичками організації дозвілля вихованців в школі було організовано роботу     гуртків та секцій.

Протягом 2017-2018 н.р. в школі діяли гуртки: вокально-хоровий «Мальви» (керівник Реп’янська В.А.), туристично-краєзнавчий «Орієнтир» (Ралко В.В.), краєзнавчий  «Пам’ять», «Пошук» (Гончар І.В.), спортивний гурток «Легка атлетика». Під час перевірки з’ясовано, що найбільшою популярністю в учнів користуються туристично-краєзнавчий гурток «Орієнтир», вокально-хоровий «Мальви», спортивна секція з легкої атлетики.

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних декад та тижнів, брали участь у спортивних, культурно-масових, мистецьких   заходах, які проходили в школі та районі.

Члени гуртка «Орієнтир» активно подорожують Україною, рідною Сумщиною, вивчаючи природу, культурну та історичну спадщину нашої держави. Подорожі підсумовуються написанням творчих робіт, створенням мультимедійних презентацій. Кожен рік на День туриста вони звітують  про свою роботу.

Також члени гуртка «Орієнтир» беруть участь:

 • у районних змаганнях зі спортивного орієнтування
 • у районних змаганнях з техніки пішохідного туризму;
 • у районному туристичному зборі-привалі;
 • організації та проведенні змагань зі спортивного орієнтування на території села (до Дня туризму). Завершуються ці змагання конкурсом «Кашоварів».

Члени гуртка «Пошук», «Пам’ять» постійно беруть участь у Всеукраїнській експедиції «Моя Батьківщина – Україна». В цьому році учениця 9 кл. Хоменко Б. взяла  участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Герої сучасності серед нас» з роботою «Патріотичний дух у кожному з нас» та обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «У світі краєзнавчих відкриттів» з роботою «Марія Загірня». Прийняли участь у засіданні «круглого столу» щодо підбиття підсумків обласної акції «Патріотична хвиля».

Гуртківці проводять екскурсії в шкільному музеї до різних пам’ятних дат.

Учні вокально-хорового гуртка «Мальви»  беруть участь   у загальношкільних виховних заходах, на загальношкільних батьківських зборах.

В січні місяці в рамках Тижня мистецтва вчителем Реп’янською В.А. був проведений відкритий урок-захід «Іграшковий світ». Учениці, переодягнуті в надзвичайно харизматичних ляльок, представили історії виникнення своїх героїнь. Була представлена виставка лялькових виробів: художня іграшка, іграшка-забавка, ляльки-мотанки та ін.

З метою поглибити знання учнів з історії кави, формувати уяву про народні традиції та їхню інтерпретацію у сучасному мистецькому просторі, виховувати ціннісне ставлення до мистецтва та традицій рідного краю в травні 2018 року  був проведений мистецький захід «Кавова зернина + Червона калина». Учні 5-7 класів продемонстрували та прорекламували свої вироби з кави.

Учні школи постійно беруть участь у змаганнях з легкої атлетики:

 • Всеукраїнські змагання з легкоатлетичного кросу (Дверницька А., Горохова А., Честних М., Фоменко Д.);
 • Відкрита першість Сумського району та Сумської обласної організації ВФСТ «Колос» з легкоатлетичного кросу і спортивної ходьби, присвячені пам’яті заслуженого тренера України  В.М. Синявіна (Бобошко Д., Гончар В., Хохлов М.);
 • Районні змагання з легкоатлетичного чотириборства (Кравченко Ж., Левченко А., Крикун Д., Старостенко Д., Єлісєєв Р., Гриценко Д.);
 • Змагання з військово-прикладного багатоборства, легкоатлетичного чотириборства (серед учнів старших класів; керівник Гвоздецький О.С.);
 • Районного етапу Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю

„Козацький гарт”  .

28 квітня 2018р. відзначався Всесвітній День охорони праці під девізом «Захищене та здорове покоління», в рамках якого були проведені  керівником гуртка Українець Т.О. спортивні змагання між учнями 6-х кл. та футбол.

Учні нашої школи відвідують і спортивні секції поза межею школи, а також ходять до музичної школи. Такі учні 11 кл. як Єрмоленко В., Дверницька А. входять до  збірної команди Сумського району з міні футболу (ДЮСША Сумського району), є неодноразовими переможцями районних та обласних змагань. Дверницька А. – кращий воротар району.  Учень 10 кл. Баталін Роман гравець дитячо-юнацької футбольної команди «Деметра». Хлопці 10-11 класів також є гравцями футбольної команди «Деметра».

Учні 4 класу  Бобошко Д. та Гужва О. є вихованцями дитячого юнацького

центру “Барса”. Вони  переможці Міжнародних, Всеукраїнських, обласних змагань з футболу.

Учень 4 класу Гончаренко Максим та учень 6-Б класу Гончаренко В. є переможцями відкритих Чемпіонатів Сумської області з боротьби самбо та дзюдо.

Учень 9 класу Філін Ярослав посів І місце у Відкритому чемпіонаті ДЮСШ «Спартак» з боксу серед юнаків та  ІІ місце у Відкритому чемпіонаті Сумської області з боксу у своїй віковій категорії.

Вперше цьому році відбулися змагання з футболу до відзначення Дня пам’яті та примирення і 73 річниці Перемоги над нацизмом між учнями школи та працівниками районного відділу поліції. Учень 11 класу Демиденко Д.. відзначився двома забитими голами.

Учениця 5 класу Косенко Анна посла І місце в ІІ етапі Всеукраїнського літературного конкурсу «Не жартуй з вогнем» (керівник Косенко С.Г.)

Голубка Олеся, учениця 5 класу, взяла участь в обласному зльоті учасників профілактичних програм «Я – моє здоров’я – моє життя» (керівник Чуяшенко Т.М.)

Велика увага приділялася безпеці життєдіяльності та охороні праці. У школі було розроблено  графік чергування   учителів, адміністрації. Розроблені та виконувалися норми техніки безпеки й охорони праці відповідно до Законів України «Про працю», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», ведеться  журнал проведення вступного, первинного, цільових інструктажів, в наявності план евакуації школи, в повному обсязі  проведено медичний огляд працівників перед початком навчального року, оформлені стенди з правил  техніки безпеки, соціального захисту дитини. Класними керівниками проводились бесіди з техніки безпеки з фіксацією їх у класних журналах. Працювала комісія з розслідування нещасних випадків. За останні 5 місяців навчального року  сталося 4 нещасних випадки невиробничого характеру та 2 – безпосередньо в школі. Причиною травмування в усіх випадках була необережність учнів.

Правовиховна робота.

Протягом 2017-2018 н.р. в школі працював Штаб  з профілактики правопорушень учнів, який слідкував за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний і позаурочний час.  На засіданнях штабу профілактики систематично розглядалися питання, пов’язані з різними аспектами право виховної та превентивної роботи.

У рамках роботи наркопосту на початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів класними керівниками проводяться інструктажі щодо заборони вживання алкоголю та тюютюнопаління, щорічно проводиться День здоров’я, Тиждень порозуміння з ВІЛ-інфікованими, Тиждень фізичної культури, у рамках якого проводиться багато заходів превентивної спрямованості, постійно проводяться конкурси малюнків, агітація здорового пособу життя, покази фільмів, соціальним педагогом, практичним психологом, медсестрою проводяться профілактичні бесіди про негативний вплив куріння, алкоголю, наркотиків на здоров’я дитини, багато ін. Виховних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя.

Штаб профілактики та наркопост беруть участь у проведенні антиалкогольних та антинаркотичних заходів, пропагують здоровий спосіб життя. В їх обов’язки входить організація та проведення правової пропаганди серед учнів, організація навчання класних керівників формам і методам профілактичної роботи, підтримання тісних зв’язків з правоохоронними органами, лікарями. Робота штабу і наркопоста організовується на основі річного плану школи.

Відповідно до наказів були проведені Тижні:

 1. «Стоп насильству!»
 2. Всеукраїнська щорічна акція «16 днів проти насильства».
 3. Толерантності.
 4. «Палінню –ні!»
 5. Тиждень права.
 6. Профорієнтації.
 7. Здоров’я.
 8. Психології.

По завершенню Тижнів були підведені підсумки та узагальнені наказом по школі.

Педагогічним колективом школи проводиться роз’яснювально-профілактична робота серед дітей з девіантною поведінкою. На уроках правознавства вчителі поглиблюють знання учнів про походження, типи та форми держави; формують навички правомірної поведінки, вчать учнів користуватися нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами прав, юридичною літературою; розвивають вміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні та світі. Систематично вчителі використовують матеріали Конституції України, закони різних галузей права та інші нормативно-правові документи.

Проведена наступна робота з учнями:

 • Індивідуальні профілактичні та роз’яснювальні бесіди на правову тематику.
 • Вибори органів учнівського самоврядування.
 • Години спілкування «Єдині вимоги до учнів школи», «Права та обов’язки учнів»; “Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини”; „Патрі отизм – потреба України, кожного українця”, «Українська сім’я – основа держави », «Жити в світі, в якому є ВІЛ»; «Що означає бути здоровим?» (1-4 кл.), «Умій сказати НІ!»(5-11 кл.); до Дня рідної мови «Мова мого народу».
 • Організація чергування по школі, у класах.
 • Бесіди щодо ефективного й безпечного використання ресурсів Інтернету, «Інтернет очима дітей», «Безпека в Інтернеті», «Комп’ютерна залежність – це небезпечно»;

про зовнішній вигляд учнів, культуру використання мобільних телефонів.

 • Виховні години «Ні агресії і насильству», «Прагніть бути толерантними», «Чарівний світ української мови», “Культура особистості, її  здатність до самовдосконалення”; “Геть паління! Ми – здорове покоління”; «Ми – українці», « «Підліток і право»,  «Дитяча праця і права дитини», «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина»; виховні години: «Права, свободи та відповідальність», «Правила в твоєму житті», «Основні проблеми прав дитини в сучасному світі», «Що означає перебувати під захистом держави Україна?», «Права й обов’язки, визначені Конституцією України», «Злочин та кримінальна карність. Профілактика злочинів», «Порушення прав дитини: експлуатація та торгівля»; «Моральні основи сім’ї».
 • Тренінги по класах «Про права дітей».
 • Школа ввічливості : “Твої норми поведінки”.
 • Уроки доброти «Уміймо бути вдячними» (до Дня толерантності).
 • Провести тренінги «Здорові  звички  –  здоровий  спосіб  життя»
 • Лекторій  «Геть байдужість від здоров’я» (бесіди  про  особисту  гігієну)

Проведені з учнями бесіди «Вплив нікотину на організм.», «Здорова людина – здорове суспільство», анкетування показали, що учні в основному розуміють такі правові категорії, як «право», «мораль», «правові відносини», конституційні права та обов’язки. Результати анкетного опитування з`ясували, що учні звертають увагу на вивчення своїх прав і обов’язків. Проведена мала профілактична рада на тему: «Шляхи вдосконалення роботи вчителів з профілактики і підвищення успішності учнів».

Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • сиріт і позбавлених батьківського піклування – 4
 • інвалідів- 4

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була придбана шкільна форма за кошти сільської ради; проведено роботу щодо охоплення дітей гуртковою роботою та тимчасовими дорученнями; діти з даних родин залучаються до проведення виховних заходів, розвивальних та просвітницьких занять, години спілкування; Зальотов Роман охоплений інклюзивною формою освіти, з ним систематично проводяться корекційно-розвивальні заняття; діти даної категорії залучалися до проведення новорічних свят на обласному рівні, вони отримали безкоштовні новорічні подарунки; оздоровлення в пришкільному таборі відпочинку «Смайл»

Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування отримують гаряче харчування за рахунок коштів місцевого бюджету; діти, батьки яких є військовозобов’язаними та мають статус учасника АТО та бойових дій, діти-інваліди, напівсироти, учні з багатодітних сімей –  щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 15 грн. на день.

З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв’язок класних керівників, соціального педагога, адміністрації школи.

Проблем, пов’язаних з соціальним захистом дітей  у школі немало, адже соціального захисту потребують діти не тільки з деструктивних, а й з соціально благополучних сімей. Головна проблема сьогодення – неодмінно створити систему соціального захисту дитини на рівні навчального закладу. У школі працює соціальний педагог Чуяшенко Т.М. та практичний психолог Гончаренко Ю.М.

Збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників

Конституція України визнає життя і здоров’я людини найвищими соціальними цінностями.  Тому чи ненайголовнішим призначенням учителів, батьків є впровадження у свідомість і повсякденний побут школярів важливої ідеї здорового способу життя та діяльності. Всі учні школи проходили медичний огляд, які проводили працівники дільничної лікарні та лікарі  Сумської районної лікарні. Медична сестра школи слідкувала  за дотриманням санітарно-гігієнічних норм як в приміщенні школи, так і самими  учнями, працівниками школи. Разом з лікарями Н.Сироватської лікарні проводила лікувально-профілактичні заходи, щеплення, вела  роз’яснювальну роботу серед дітей і батьків по запобіганню захворювань учнів. Систематично всі учні школи оглядалися  медсестрою на наявність захворювань шкіри, педикульозу. До  1 вересня  всі учні були оглянуті лікарями АЗСМ Нижньої Сироватки, а якщо дитина стоїть на диспансерному обліку, або виявлені дільничим лікарем якісь захворювання, то учні направлялися у районну лікарню. Наказом по школі учні розподілені на фізкультурні медичні групи: звільнені – 2, спеціальна група – 4, підготовча група –  18.

Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Сумської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

Особлива увага приділялась організації харчування, дотриманню санітарно-гігієнічних вимог, калорійності та якості страв.

Стан організації  харчування учнів у шкільній їдальні неодноразово обговорювався на засіданні батьківського комітету та загальношкільних батьківських зборах. В 2017-2018 н.р. харчувалося 195 учнів, з них -17 у дитячому садочку.

Запорукою майбутнього кожної держави є здоров’я її населення. Екологічні, економічні, соціальні проблеми в суспільстві зумовлюють негативну тенденцію до погіршення фізичного, морального, психічного стану громадян України. Важливим стає питання організації відпочинку та оздоровлення як невід’ємної складової державної політики нашої держави. Наймасовішою організаційною формою відпочинку та оздоровлення дітей є дитячі пришкільні оздоровчі табори.

Пришкільний табір відпочинку «Смайл» працює з 29.05.2018 по 15.06.2018 р. Оздоровлено 135 учнів. Учні харчувалися на 30 грн. в день (батьківські кошти – 11 грн., кошти сільської ради – 19 грн)

Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Основною формою взаємодії з батьками є батьківські збори

На загальношкільних батьківських зборах розглядалися наступні питання:

 1. Про вимоги щодо зовнішнього вигляду учнів.
 2. Сім’я в системі життєвих цінностей особистості: законодавство України про сім’ю, відповідальність батьків за виховання дітей
 3. Про перебування неповнолітніх поза домом у вечірній час.
 4. Значення навчання та освіти в майбутньому для нашого підростаючого покоління.
 5. Роль батьків у вихованні свідомої дисципліни учнів.
 6. Виховання моральної свідомості та культура поведінки дітей.
 7. Роль сім’ї у вихованні здорової дитини.
 8. Про стан відвідування учнями школи та робота по попередженню правопорушень серед неповнолітніх.
 9. Відхилення у поведінці школярів. Види девіації.
 10. Роль сім’ї і школи у підготовці до свідомого вибору професії

Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники РВ УМВС.

На засіданні батьківського лекторію батьки заслухали лекції:

 1. Як допомогти дитині вчитися.
 2. Діти-підлітки в школі і сім’ї.
 3. Запобігання шкідливим звичкам та роль батьків в розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя.
 4. Сімейні традиції та їх роль.
 5. Підліток і закон. Відповідальність за скоєні правопорушення.
 6. Духовний світ старшокласника та його протиріччя. Позитивна самооцінка – основа життєвого успіху дитини.
 7. Ефективне виховання без покарання.
 8. Як запобігти розвитку егоїзму, жорстокості, агресивності.
 9. Система забезпечення психологічного здоров’я.

Фінансово-господарська діяльність.

Стан матеріально – технічної бази школи бажає бути кращим. Фінансування школи здійснюється Нижньосироватською сільською радою. 100% фінансується заробітна плата педпрацівників, кошти на оздоровлення, сплата за використану електроенергію, тверде паливо, воду та інші комунальні послуги. Виділялися кошти на медикаменти,  харчування дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт придбання класних журналів, тощо. Цих коштів звісно мало. Найбільше проблем  виникає з фінансуванням проведення ремонтних робіт, придбання навчально-методичних посібників і приладів.

Для створення належної матеріально-технічної бази, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, оновлення начально-методичної бази,приведення її у відповідність  до вимог сьогодення, за кошти батьків неодноразово були придбані дезінфікуючі миючі засоби, медикаменти, буде зроблено косметичний ремонт школи влітку.  Для повноцінного функціонування школи у 2017-2018 н.р. сільською радою було виділено кошти на: встановлення вікон, освітлення та опалення 1 423 530,00 грн.; ремонт стін та відкосів – 34 172, 00 грн.; будівництво навісу для дров – 78 635,00 грн.; придбання шкільної форми для дітей-сиріт – 10 тис. грн.; вогнегасники – 2 212,74 грн.; придбання лінолеуму – 5 998,00 грн.; туристичне спорядження – 50 тис. грн.; одномісні учнівські парти і стільці – 27 916 грн.; медикаменти – 2 тис. грн..; канцтовари – 1 280,00 грн.; диззасоби – 3 480, 00 грн.; металеві двері в кабінет інформатики – 5 980,00; лакофарбові вироби для поточного ремонту школи – 5 500,00 грн.; мікрофони – 7 тис. грн..; проектор і екран – 15 тис. грн..;  учнівські парти і стільці в кабінет інформатики –  12 тис. грн..; ремонт спортивної зали – 198 тис. грн..; посуд – 5 тис. грн..; дератизація та дизінфекція шкільних приміщень 3 173,00 грн.; викачка нечистот – 18 110,00 грн.

Отримання матеріальних цінностей від батьків: придбання аудиторної дошки – 3 952,00 грн.; господарські товари – 9 258,81 грн.; обслуговування та ремонт  техніки – 4 104,24 грн.; канцтовари – 2 168,00 тис.; електрообладнання – 1 200,00 грн.; протипожежні засоби – 390,00 грн.

Управління школою.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Центральне місце в структурі управління займає вчитель, оскільки він своєю працею втілює в життя управлінські рішення директора школи.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всієї шкільної команди. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовуються різні форми контролю за станом освітнього процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних  учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою вважаю демократичним, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, намагаюся створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У роботі з працівниками дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й формуються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.