Основні напрямки діяльності закладу

| 27 Лютого, 2016

Основні завдання та напрямки роботи школи на 2021-2022 рік

 1. Забезпечувати постійний контроль за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти на території обслуговування школи.
 2.  Забезпечувати якісний рівень освіти, подальший розвиток профільного та допрофільного навчання. 
 3. Уроки проводити на основі сучасних інноваційних методик викладання.
 4. Приділити особливу увагу навчанню всіх  педагогічних працівників основним навичкам роботи  в Інтернеті та в класах з мультимедійним простором, навичкам проведення дистанційного навчання з використанням онлайн-платформ ZOOM, CLASSROOM.
 5. При підготовці календарно-тематичного та поурочного планування природничо-математичних дисциплін враховувати зміст Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)
 6. Забезпечити системний психологічний супровід всіх учасників навчально-виховного процесу та створити сприятливі умови для психологічного розвитку дітей. 
 7.  Сприяти зміщенню акцентів освіти і виховання від методів, орієнтованих на передачу інформації, до методів практичного застосування знань у життєвих ситуаціях
 8. Провести вхідне діагностування та спланувати подальшу роботу з систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався дистанційно
 9. Забезпечувати компетентнісний та особистісно орієнтований підхід до навчання, орієнтуватися на здобуття учнями умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.
 10.  Систематично працювати над виробленням у школярів умінь та навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням нового  українського правопису.
 11.  Працювати над вихованням в учнів школи системи цінностей з метою створення морально–духовної, життєво-компетентнісної особистості, яка успішно реалізується в соціумі, як громадянин, сім’янин, професіонал
 12.  Застосовувати сучасні моделі освітньо-виховного середовища, що забезпечують широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учня, сприяють створенню атмосфери творчості та емоційного комфорту.
 13.  Створити умови щодо реалізації здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих та здоров’язміцнюючих технологій в межах Школи сприяння здоров’ю (активної діяльності в обласній мережі Шкіл сприяння здоров’ю).
 14.  Направити зусилля колективу на безумовне дотримання санітарних норм, рекомендацій щодо організації роботи закладів освіти в умовах епідемічної небезпеки
 15.  Виконувати положення з охорони праці в організаційній роботі школи, забезпечити створення умов для поліпшення стану здоров’я учнів та педагогів.
 16.  Здійснювати моніторинг рівня екологічної освіти та культури учасників системи безперервної освіти і виховання в галузі довкілля.
 17.  Направити зусилля колективу школи на підвищення вагомості участі вчителів у професійних конкурсах.
 18. Забезпечити впровадження нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти
 19. Забезпечувати навчання 1,2,3   класу згідно концепції НУШ
 20. Створити належні умови для адаптації до навчання учням 1 та 5 класів.
 21. Забезпечити якісну підготовку до ДПА та ЗНО.
 22. Забезпечити реалізацію V етапу над науково-педагогічною проблемою «Всебічний розвиток школяра та учителя шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес.»
 23. Регулярно оновлювати  шкільний сайт.
 24. Своєчасно оновлювати інформацію на ІСУО.
 25. Забезпечити сприятливі умови для інтелектуального, фізичного, соціального розвитку учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів та нахилів.
 26. Продовжувати брати участь в інноваційній діяльності.
 27. Впроваджувати здоров’язберігаючі технології.
 28. Здійснювати науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями, залучати  їх до олімпіад, конкурсів, змагань.
 29. Продовжити виховання учнів на традиціях і звичаях українського народу, вивченні його історичної та культурної спадщини, формувати в учнів високу патріотичну свідомість, готовність до виконання громадянських та конституційних обов’язків.
 30. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування.
 31. Залучити педагогічних працівників до розміщення  власного досвіду на освітніх платформах, в педагогічній пресі, висвітлення діяльності шкільного колективу друкованих  виданнях, на освітніх сайтах, сторінках Фейсбуку.
 32. Створювати умови для забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді, підвищення ефективності роботи з попередження правопорушень та злочинності серед учнівської молоді, формування здорового способу життя молоді.
 33. Запобігати створенню передумов поширення булінгу у закладі.
 34. Забезпечувати  охорону та зміцнення здоров’я учнів через реалізацію права дитини на медичне обслуговування та харчування,
 35. Продовження роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази школи;
 36. Впроваджувати заходи з енергозбереження, забезпечення належної підготовки школи до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.
 37. Підвищувати економічну культуру
 38. Прищеплювати   культуру енергозбереження в повсякденному житті.